Reinventing Organizations Wiki in Hungarian Underway

By Imre Környei and originally posted on Facebook

The Hungarian version of the wiki is half finished.

A cikkek jól hasznosítható módszereket és gyakorlati példákat is tartalmaznak. Könnyen meg lehet érteni belőlük a TEAL elveket. Az itt található bejegyzések az angol eredeti cikkek magyar változatai – minden magyar nyelvű cikk végén megtalálhatja a linket az eredeti angol nyelvű …
reinventingorganizationswiki.hu
Translation to English:
The articles contain easy-to-use methods and practical examples. It is easy to understand the principles of TEAL. The entries here are Hungarian versions of the original English articles – at the end of each Hungarian article you will find a link to the original English …
Featured Image/graphic link added by Enlivening Edge Magazine